Pover asenéen

 

El g'à giràat amò, povero asenéen,

el g'à giràat cul fredd e cul nebiòon

ma pur de fàa cuntèent, cui sò beléen,

putéi e putéle che g'à fatt i bòon.

 

L'ultim, amò, che 'l  và avanti e indrée

fin che le gèerle le sarà mia vòode:

adèss.... gh'è peu gnàan n'asen che và a pée....

i guida teuti, ormai, le " quater ròode" !

 

Adèss, i asen, i và teuti a scòola

e se, per caso, i capiss mai gnèent,

per luur ghe resta na risursa sola:

Métese in lista...... per el parlamèent!

 

 

 

 

 

 

torna a Luci accese